नेपालका विषालु सर्पहरु

संसारमा पाइने लाखै जनावरहरु मध्ये प्राय सबैलाई एकदम डर लाग्ने जनावरको लिस्ट मा एक नम्बरमा शायद सर्प नै पर्छ होला। सर्पहरु सरीसृप (Reptiles) जनावर हुन, घिस्रेर हिंड्ने यि सरीसृप देख्ना साथ कत्ती को सत्तो जान्छ! संसारमा अहिले सम्म ३००० भन्दा धेरै सर्पको प्रजाती पत्ता...

Annapurna Base Camp VS Everest Base Camp

If you’re wondering if you should do the Annapurna Base Camp or the Everest Base Camp, then you’ve come to the right place. Here’s a breakdown of my personal account of both the Base Camps. My review might differ from others and could be complete different than what...