डार्विनको क्रमिक बिकास

चार्ल्स डार्विनको नाम नसुनेको मान्छे धेरै बिरलै भेटिन्छ। तर शिक्षा पेशामा रहेको मेरो अनुभवमा, नाम सुनेर होस् वा बिज्ञानकै विद्यार्थी भएर पनि डार्विनको सिद्धान्त नबुझेको भने धेरै पाएको छु।  नबुझेकै भन्दा पनि सिद्धान्त बारे धेरै भ्रम रहेको भन्दा ठीक हुन्छ होला...

The Platform : My Review

With a busy schedule and a stressful last few months, I haven’t had time to watch movies lately. Last night was different, after riding my bike for about 68 kilometers, I felt super fresh and ecstatic. I was in the mood, I had work that I was supposed to do, but I...